Rezerwacja terminów

Regulamin rezerwacji terminów

1. W warsztatach kilkudniowych mogą uczestniczyć grupy z woj. pomorskiego.

2. Forma rezerwacji terminów: 

Terminy na pierwszy semestr 2022  (od września do ferii ) należy rezerwować telefonicznie pod numerem tel. 502-694-000, 58 686-12-68.  (Podanie numeru telefonu imienia i nazwiska nauczyciela przy rezerwacji, jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  tego nauczyciela)
Miesiące wrzesień i październik w pierwszej kolejności przeznaczone są dla szkół, które nie brały udziału w pobycie
w Zielonej Szkole w Schodnie w ciągu 3 ostatnich lat
Terminy na drugi semestr 2022  (Po feriach do wakacji)
należy rezerwować poprzez złożenie formularza. Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy będą dostępne w miesiącu wrześniu. 

3. W celu zatwierdzenia pobytu należy przesłać poniższe dokumenty i podpisany przez kierownika grupy regulamin pobytu najpóźniej dwa miesiące przed planowanym pobytem.

4. Szkoła, która nie odwoła pobytu w terminie krótszym niż miesiąc przed, nie będzie mogła uczestniczyć w rezerwacji w  kolejnym roku (wyjątkiem są sytuacje niezależne od grupy).