Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

 

Warsztaty jednodniowe organizowane są dla uczniów ze szkół, znajdujących się na terenie

Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.

 

 

W przypadku braku możliwości dojazdu organizujemy warsztaty ekologiczne

dla uczniów w szkole, lub w terenie w okolicy szkoły.