Materiały dla nauczycieli nt. ochrony płazów

Materiały dla nauczycieli nt. ochrony płazów grafika

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do skorzystania z materiałów edukacyjnych powstałych w ramach akcji edukacyjnej "Kumate warsztaty" przygotowanego przez Kaszubski PK, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Wdzydzki PK i Zieloną Szkołę w Schodnie 

Kumate Warsztaty - Materiały / Materiały Do Pobrania (wdzydzkipark.pl)