Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Fot. Jezioro Schodno, w pobliżu siedziba Zielonej Szkoły

 

Zielona Szkoła w Schodnie zaprasza na spotkanie

z przyrodą, kulturą i krajobrazem  Kaszub Południowych

poprzez udział w terenowych warsztatach na terenie

Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

 

Nasza oferta edukacyjna o różnorodnej formie i szerokiej tematyce umożliwia organizację atrakcyjnych zajęć proekologicznych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Warsztaty są prowadzone  przez profesjonalnych edukatorów -  przyrodników, którzy na co dzień zajmują się pracą na rzecz ochrony przyrody.