Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Pomorscy czują klimat !
Galeria

GALERIA

Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze 2019
WFOSiGW
Warsztaty jednodniowe kwiecień / maj

 

Zielona Szkoła w Schodnie, jako jeden z trzech terenowych ośrodków edukacyjnych  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, w gminie Dziemiany, dla zorganizowanych grup z województwa pomorskiego. Nadzór merytoryczny sprawuje kierownictwo Oddziału Zespołu w Kościerzynie.

 

Nasza działalność finansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła w Schodnie należy do sieci baz edukacji ekologicznej objętej patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.