RODO EDU

Klauzula informacyjna dla uczestnika spotkania edukacyjnego lub wycieczki

Podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail podczas zapisu na wycieczkę jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji wycieczki/ spotkania edukacyjnego oraz do kontaktu w celu ewentualnego jej odwołania lub zmiany terminu.

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, tel. (59) 8429829, e-mail: biuro [AT] pomorskieparki [DOT] pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod [AT] pomorskieparki [DOT] pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa wizerunku jest promocja PZPK.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, którą wyraziliście poprzez wyraźne działanie potwierdzające, przyzwalające tj. uczestnictwo w wycieczce.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia imprezy, w której Państwo uczestniczyliście.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku mogą zostać upublicznione w lokalnych mediach i na naszej stronie internetowej i na naszej stronie serwisu Facebook.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria [AT] uodo [DOT] gov.pl).  Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania przez nas tych danych. Nie będzie możliwości usunięcia wizerunku z materiałów – zdjęć, po ich upublicznieniu.

Informacja o wymogu podania danych

Wycieczka ma charakter publiczny a jej przebieg będzie  fotografowany i rejestrowany. Biorąc w niej udział wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku i jego upublicznienie na naszej stronie internetowej i profilu na portalu społecznościowym.