KLAUZULA INFORMACYJNA – WYCIECZKI W CZASIE PANDEMII

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, tel. (59) 8429829, e-mail: biuro [AT] pomorskieparki [DOT] pl

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod [AT] pomorskieparki [DOT] pl

 

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji wycieczki/spotkania edukacyjnego w tym do kontaktu w przypadku ewentualnego jej odwołania lub zmiany terminu  oraz do kontaktu z uczestnikami w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.

 

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e) RODO  tj. realizacja zadania w interesie publicznym w związku z zadaniami nałożonymi na administratora ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie danych kontaktowych, których przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez miesiąc od realizacji wycieczki/warsztatów/spotkania edukacyjnego.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, realizującym zadania dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 na mocy obowiązujących przepisów.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria [AT] uodo [DOT] gov.pl ).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w wycieczce/warsztatach/spotkaniu