Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Wiosenny budzik
Przyrodnicze podróże małe i duże
Galeria

GALERIA

Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Podczas tegorocznych jednodniowych zajęć czerwcowych wspieraliśmy przyrodniczo wycieczki lokalnych szkół wybierających się do Wdzydz Kiszewskich, celem zaprezentowania uczniom na zajęciach terenowych w jaki sposób niepowtarzalny kształt zespołu jezior wdzydzkich, izolujący ludność i tereny od pobliskich miejscowości, wpłynął na ich kulturę i historię i na zachowanie unikalnej przyrody i krajobrazu wokół jezior wdzydzkich. W tym celu wybraliśmy się z grupali licealnymi na najbardziej naturalny fragment WPK - wyspę Ostrów Wielki, na której mogliśmy podziwiać bardzo dobrze zachowane siedliska - murawy ciepłolubne, olsy, i rozległe szuwary, które stanowią doskonałą ostoję dla rzadkich gatunków owadów, roślin i ptaków, często możliwych do zaobserwowania tylko tutaj. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych rozpoznając gatunki, a po zajęciach wysłuchali baśni i legend na temat jezior wdzydzkich i wyspy. Wraz ze stowarzyszeniem „Centrum aktywnych Gniew”, zorganizowaliśmy również wycieczkę terenową nad jeziorem Wdzydzkim dla laureatów gminnego konkursu z wiedzy ekologicznej. W warsztatach uczestniczyło 135 uczniów .