Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"

Podczas tegorocznych jednodniowych zajęć czerwcowych wspieraliśmy przyrodniczo wycieczki lokalnych szkół wybierających się do Wdzydz Kiszewskich, celem zaprezentowania uczniom na zajęciach terenowych w jaki sposób niepowtarzalny kształt zespołu jezior wdzydzkich, izolujący ludność i tereny od pobliskich miejscowości, wpłynął na ich kulturę i historię i na zachowanie unikalnej przyrody i krajobrazu wokół jezior wdzydzkich. W tym celu wybraliśmy się z grupali licealnymi na najbardziej naturalny fragment WPK - wyspę Ostrów Wielki, na której mogliśmy podziwiać bardzo dobrze zachowane siedliska - murawy ciepłolubne, olsy, i rozległe szuwary, które stanowią doskonałą ostoję dla rzadkich gatunków owadów, roślin i ptaków, często możliwych do zaobserwowania tylko tutaj. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych rozpoznając gatunki, a po zajęciach wysłuchali baśni i legend na temat jezior wdzydzkich i wyspy. Wraz ze stowarzyszeniem „Centrum aktywnych Gniew”, zorganizowaliśmy również wycieczkę terenową nad jeziorem Wdzydzkim dla laureatów gminnego konkursu z wiedzy ekologicznej. W warsztatach uczestniczyło 135 uczniów .

Grafika 1: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 2: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 3: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 4: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 5: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 6: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 7: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 8: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 9: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 10: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 11: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"
Grafika 12: Zajęcia edukacyjne "Jeziora wdzydzkie – Perła WPK"