Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Podczas tegorocznych jednodniowych zajęć czerwcowych wspieraliśmy przyrodniczo wycieczki lokalnych szkół wybierających się do Wdzydz Kiszewskich, celem zaprezentowania uczniom na zajęciach terenowych w jaki sposób niepowtarzalny kształt zespołu jezior wdzydzkich, izolujący ludność i tereny od pobliskich miejscowości, wpłynął na ich kulturę i historię i na zachowanie unikalnej przyrody i krajobrazu wokół jezior wdzydzkich. W tym celu wybraliśmy się z grupali licealnymi na najbardziej naturalny fragment WPK - wyspę Ostrów Wielki, na której mogliśmy podziwiać bardzo dobrze zachowane siedliska - murawy ciepłolubne, olsy, i rozległe szuwary, które stanowią doskonałą ostoję dla rzadkich gatunków owadów, roślin i ptaków, często możliwych do zaobserwowania tylko tutaj. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych rozpoznając gatunki, a po zajęciach wysłuchali baśni i legend na temat jezior wdzydzkich i wyspy. Wraz ze stowarzyszeniem „Centrum aktywnych Gniew”, zorganizowaliśmy również wycieczkę terenową nad jeziorem Wdzydzkim dla laureatów gminnego konkursu z wiedzy ekologicznej. W warsztatach uczestniczyło 135 uczniów .