Wiosenny Las Kwieciem Woła Nas! - Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze

Data: 16-03-2018

 

„ Wiosenny las kwieciem woła nas!” - tym radosnym hasłem, uczniowie z dziesięciu szkół powiatu kościerskiego otwarli Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze 2018, organizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę w Schodnie. Wiosna, to czas miliona cudów w przyrodzie, jednym z nich jest zjawisko aspektu wiosennego występującego w lasach liściastych - botanicznej gratki, kiedy to runo leśne przybiera najpiękniejszą w roku szatę – kwiecistą, subtelną i kolorową.

Łatwo ten czas przegapić, to około 2 tygodnie,  a szkoda byłoby stracić tak piękny spektakl, w którym główną rolę grają tym razem nie wysokie drzewa, a delikatne kolorowe kwiaty. Warsztaty rozpoczęły się pogadanką Sebastiana Nowakowskiego z PK Mierzeja Wiślana, który przybliżył niezwykłe mechanizmy, w jakie wyposażone są geofity, umożliwiające kwiatom kwitnąć,  kiedy wokół wszystko „śpi”. Na warsztatach terenowych uczniowie rozpoznawali podstawowe gatunki wiosenne, dodatkowym zadaniem było znalezienie rannika zimowego, który ukrywał literkę do hasła, ale miejsce literki we wspólnie tworzonym wyrazie uczniowie musieli odgadnąć sami – po otwarciu kwiatu trzeba było  znaleźć na płatkach rannika taki gatunek, który rośnie wyłącznie dziko i znaleźć jego miejsce na lince. Dalsza część warsztatów, to kwiatowe stoiska edukacyjne:


I ) Stoisko „Zasiej wiosnę”, na którym można zasiać nasionka leśnych kwiatów, a następnie po wytworzeniu flanc zasadzić je w ogrodzie.


II ) Stoisko „Pamiątka z wiosennego lasu” - gdzie na drewnie robiło się kalkomanię naszych wiosennych kwiatów i w ten sposób można było nauczyć się budowy poszczególnych gatunków


III ) Stoisko „Czy w WPK rosną storczyki” – samodzielne wykonanie magnesu na lodówkę przypomni młodym przyrodnikom, które gatunki storczyków rosną w WPK i że nie wolno zrywać tych roślin pod ochroną


IV) Stoisko „W ziemi życie” – uczniowie odkrywali poprzez doświadczenia, jakie znaczenie ma wytwarzanie substancji zapasowych u roślin na przetrwanie zimy, również człowieka, a także wpływ sypania soli w ziemię na rozwój drzew i korzeni innych roślin.
V) Galeria prac konkursowych na „Model leśnego kwiatu” dla klas IV – VI i Pracy plastycznej „Wiosenny las” dla klas I-III.


VI) Gra edukacyjna „Kwiaty z wiosennego lasu” –uczestnik gry wędruje od kwiatu do kwiatu, wysłuchują ich opowieści i odpowiada na pytania. Poprawne odpowiedzi prowadziły do kolejnych kwiatów, a niepoprawne kierowały na „pudła” i trzeba było powrócić do pytania. W tej grze nikt nie przegrywał, a zyskiwał kwiatowe ciekawostki!


Wiosenne Warsztaty przyrodnicze miały na celu uwrażliwić ucznia na piękno wiosennej flory, żeby pamiętał aby nie zrywać dzikich kwiatów i nie wykopywać ich do ogrodu. Miały też zwrócić uwagę na znaczenie starych naturalnych lasów w różnorodności gatunkowej wiosennych kwiatów.


Serdeczne podziękowania dla partnerów WWP za duże zaangażowanie  – PK Mierzeja  Wiślana, Kaszubskiemu PK, Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Nadleśnictwu Lipusz i Nadleśnictwo Kościerzyna.

Wiosenne Warsztaty przyrodnicze zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 

Powitanie uczestników warsztatów - Kierownik A.Penk
Pogadanka o przystosowaniach geofitów do przedwiośnia - S. Nowakowski
Zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe
Warsztaty terenowe
Rannik się otwiera, co takiego ukrywa w środku?
Jeszcze jedna grupa wróci z terenu i hasło będzie gotowe!
Wędrówka po stoiskach edukacyjnych
Gra "Kwiaty z wiosennego lasu" prowadzący: A.Libera
O czym nam opowie miodunka ćma?
Galeria prac "Kwiaty z wiosennego lasu"
Stoisko "Czy w WPK rosną storczyki?" - tworzenie storcyzkowego magnesu z hasłem "Nie zrywam!""
Stoisko edukacyjne "Zaisej wiosnę"
Stoisko "Pamiątka z wiosennego lasu" - Kalkomania leśnych gatunków
Stoisko eksperymentalne "W ziemi życie"
Eksperymenty - wykrywanie materiałów zapasowych i wpływ soli na drzewa i korzenie roślin zielnych
Konkurs na przebranie "Kapelusz Pani wiosny"
Konkurs dla uczniów "Wiosenne runo" Prowadzący: Lucyna Mollin
Konkurs dla nauczycieli "Kwiatowe abecadło" Prowadzący: G.Sadowska
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, Fot. Marek Orlikowski
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, Fot. Tomasz Narczyński