Wiosenne Warsztaty "Naturalne ogrody ostoją chronionych gatunków zwierząt"

          Kolejna edycja Wiosennych Warsztatów Przyrodniczych zorganizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę w Schodnie odbyła się pod hasłem: „Naturalne ogrody ostoją chronionych gatunków zwierząt” . Tegoroczny piknik edukacyjny miał na celu rozpowszechnienie wiedzy o chronionych i rzadkich zwierzętach w Polsce i ich siedliskach oraz wskazanie możliwości czynnej ochrony tych zwierząt w ogrodach. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym tegorocznych warsztatów były Zaborski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina Słupi oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.

          Na powitanie uczniów zaproszono na scenę przyrodników, którzy zajmują się czynną ochroną poszczególnych grup zwierząt, aby opowiedzieli co sprzyja ich zasiedleniu i jak wspomóc zagrożone gatunki we własnym przydomowym zakątku a co im zagraża. Dzieci poznały typy budek dla zwierząt, zalety pomieszkiwania nietoperzy w naszych ogrodach, roli oczek wodnych w zwiększaniu różnorodności gatunkowej zwierząt w ogrodzie, dlaczego kwitnące rośliny rodzime są nie tylko „uśmiechem natury” ale także ważnym pożytkiem dla owadów, dlaczego chwasty powinny wrócić na trawniki, dlaczego bałagan w ogrodzie to raj dla jeży i co niesie ze sobą palenie liści podczas wiosennych porządków.

Po solidnej porcji wiedzy, uczniowie wybrali się w teren, aby poznać siedliska i cechy chronionych zwierząt wokół nas. Po powrocie i drobnym poczęstunku uczniowie mogli wziąć udział w terenowej grze polegającej  na odszukaniu sześciu „oaz życia” znajdujących się w ogrodzie Zielonej Szkoły . Po wykazaniu się wiedzą uczeń otrzymywał w oazie pieczątkę, a po otrzymaniu kompletu  pieczątek, na uczestników czekała zdrapka, z symbolem nagrody – mini – gadżetu. Oazy życia kryły wiele ciekawostek:

  • Stare, dziuplaste drzewa –pod okiem kolegów z PK Dolina Słupi, uczniowie odkrywali jak bogate w życie są stare drzewa.
  • Dzikie trawniki – uczniowie rozpoznawali po zapachu, dotyku i smaku najstarsze i najskuteczniejsze zioła , często plewione na trawnikach jako chwasty.
  • Oczko wodne – hydrobiolog i herpetolog prezentowali niezwykłych mieszkańców oczek wodnych, m.in. chruściki, larwy chronionych ważek, naszego krajowego „podwodnego smoka” – traszkę zwyczajną. Sczegółowo omówiono również sytuację ginącego gatunku - raka szlachetnego, który objęty jest projektem "Czynna ochrona raka szlachetnego w jezorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych" realizowany  przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.
  • Kompostownik i chrust – entomolog prezentował efekt przeprowadzonego eksperymentu – jaki wpływ ma obecność dżdżownic na wzrost owsa, zaznajamiał również z innymi pożytecznymi bezkręgowcami żyjącymi w glebie i prezentował jak pachnie i wygląda dojrzały kompost dający życie roślinom.
  • Kwitnące rabaty kaszubskie – koleżanki z Zaborskiego PK zachęcały do sadzenia zapomnianych gatunków kwitnących roślin, które są lepiej przystosowane do gleby i klimatu Kaszub, a przy okazji stanowią ważny pożytek dla dzikich pszczół i motyli. Aby utrwalić zdobytą wiedzę o kwiatach, uczniowie mogli wykonać z bibuły malwę, słoneczniki i inne tradycyjne kwiaty.
  • Ptasia remiza – ornitolog wskazywał, które krzewy dadzą schronienie i pokarm ptakom chronionym i pokazywał które budki mogą zachęcić  ptaki do założenia gniazd w naszym ogrodzie.

Na starszych uczniów czekał także ptasi konkurs, wzorem ptasim uczniowie mieli za zadanie napełnić tubę balonikami z wodą, tak jak w wolu ptaki będą poić swoje niedługo wylęgające się młode, aby dostać się jak najszybciej do hasła. Jednak za każdy balonik, trzeba było wypisać  jeden gatunek ptaka, który przylatuje do Polski na wiosnę. Pełną emocji zabawę zakończyło hasło – trel zięby „Myślisz żem Cię na śliwkach nie widział?”

Dla nauczycieli porcja zadań o roślinach inwazyjnych. Na karcie pracy trzeba było przykleić w odpowiednie miejsce sylwetki i nazwy roślin inwazyjnych i rodzimych.

W Wiosennych Warsztatach Przyrodniczych wzięło udział ponad 430 uczestników ze szkół podstawowych powiatu kościerskiego. Organizacja Wiosennych Warsztatów przyrodniczych jest finansowana przez WFOŚ i GW w Gdańsku.

WWP 2016 - Naturalne ogrody ostoją chronionych gatunków zwierząt"
Powitanie uczestników przez kierownika Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Wywiady z przyrodnikami - jak zaprosić jeże do ogrodu?
Wywiady z przyrodnikami - czy warto mieć w ogrodzie nietoperza?
Konkurs na wiersz "Ogród pełen życia"
Oaza życia - Stare, dziuplaste drzewa
Oaza życia - Stare, dziuplaste drzewa
Oaza życia - Dzikie trawniki
Oaza życia - Ptasie remizy
Oaza życia - Kompostownik i chrust
Owadzi kącik
Oaza życia - Oczko wodne
Oaza życia - Kaszubskie kwitnące rabaty
Oaza życia - Kaszubskie kwitnące rabaty
Kto zamieszka w tej budce?
Wiosenny piknik edukacyjny w trakcie gry
Zajęcia terenowe - zwierzęta chronione
Zaęcia terenowe - Zwierzęta chronione
Zajęcia terenowe - Zwierzęta chronione
karta do gry terenowej Oazy życia w ogrodzie
Zwiedzanie stoisk edukacyjnych "oazy życia w ogrodzie"
Punkt poboru zdrapek z nagrodami
Domki schronienia i wyrób poidełek dla ptaków i owadów
zabawa edukacyjno - rekreacyjna "w bocianim gnieździe"
zabawa edukacyjno - rekreacyjna "w bocianim gnieździe"
Konkurs plastyczny na projekt ogrodu zachęcający chronione zwierzęta
Konkurs dla nauczycieli - Gatunki inwazyjne zagrożeniem dla chronionej fauny
Konkurs dla nauczycieli - Gatunki inwazyjne zagrożeniem dla chronionej fauny