Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze "Łąki i jej mali mieszkańcy"

Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marcin Sidoruk grafika
Fot. Marcin Sidoruk grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marcin Sidoruk grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marek Orlikowski grafika
Fot. Marcin Sidoruk grafika
Fot. Marcin Sidoruk grafika

Tegoroczne warsztaty przyrodnicze zorganizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę w Schodnie odbyły się pod hasłem „Łąki i jej mali mieszkańcy” dnia 28.04.2017 roku. Akcja ta przede wszystkim miała na celu ukazanie bogactwa życia na łące i poznanie bliżej jej małych mieszkańców oraz docenienie roli chwastów w przyrodzie. Warsztaty terenowe odbywały się pod czujnym okiem specjalistów z dziedzin przyrodniczych, przy dużym wsparciu  pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, którego przedstawicielem był Sebastian Nowakowski. Zajęcia terenowe merytorycznie wspierali również pracownicy Nadleśnictwa Kościerzyna oraz Nadleśnictwa Lipusz.
Powitanie uczestników przez przyrodników miało na celu podkreślenie wielkiej roli łąk oraz jej małych mieszkańców. Specjaliści wspomnieli oczywiście co przy obecnej aurze możemy znaleźć w terenie, jakie rośliny oraz zwierzęta obudziły się już do życia.  Dowiedzieli się także jak należy zachowywać się na łące.
Po części teoretycznej uczestnicy wyruszyli na zajęcia terenowe wraz z instruktorami, gdzie zamienili się w bacznych obserwatorów przyrody. Po powrocie czekał już na wszystkich smaczny poczęstunek oraz kolejna porcja wiedzy. Uczestnicy chętnie korzystali ze stoisk edukacyjnych, na których m.in. można było wykonać na pamiątkę własnoręcznie malowaną żabkę na kamieniu oraz zobaczyć na wystawie prace nagrodzone w konkursach plastycznych.
Na starszych uczniów czekała gra edukacyjno-rekreacyjna pt. „Stokrotka” polegała ona na jak najszybszym dotarciu do mety poruszając się po polach poprzez wykonywanie określonych zadań, nad których przebiegiem czuwali sędziowie. Wyzwanie to dostarczyło nie małych emocji. Nie mogło zabraknąć również konkursu dla nauczycieli, którym był quiz dotyczący łąk i jej małych mieszkańców. Opiekunowie nieustannie byli gromko dopingowali przez swoich uczniów.
W Wiosennych Warsztatach Przyrodniczych wzięło udział ok 260 uczestników ze szkół podstawowych powiatu kościerskiego.
Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze zostały sfinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.