Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze 2024

Data: 14-05-2024

Temat przewodni przybliżył uczestnikom zagadnienia na temat odnawialnych źródeł energii. Jest ważny i potrzebny przy ciągle wzrastającym zanieczyszczeniu środowiska oraz popycie na energię elektryczną. Jest także bardzo aktualny ze względu na wpływ energetyki ze źródeł kopalnych na zwiększenie się efektu cieplarnianego, a co za tym idzie przyspieszenie zmian klimatycznych. 

Piknik rozpoczęliśmy spotkaniem dzieci z otaczająca ich przyrodą. Uczniowie z 11 szkół z woj. pomorskiego wybrały się na edukacyjny spacer, podczas którego poznały wpływ lasów, torfowisk, łąk i zbiorników wodnych na lokalny i globalny klimat. Poznawały gatunki wskaźnikowe ułatwiające monitoring środowiska, badały czystość gleby i wody z walizkami badawczymi.

W drugiej części wydarzenia, w ogrodzie Zielonej Szkoły, zostały przygotowane dla uczestników stoiska, które prezentowały działania chroniące klimat i środowisko:

- Stoisko na temat odnawialnych źródeł energii Zielonej Szkoły w Staniszewie – tu można było wyprodukować własny prąd na modelach demonstracyjnych z mini – panelami, turbinami, wiatrakami i uruchamiać inne urządzenia, czy siłą własnych mięśni naładować telefon

– Stoisko Lasów Państwowych - pracownicy Nadleśnictwa Lipusz i Kościerzyna opowiadali o lesie, ich mieszkańcach i roli drzew i ściółki w obiegu węgla w przyrodzie

- Stoisko na temat miejskich ogrodów - pracownicy Centrum informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku omówili, jak w mieście stworzyć oazę zieleni przyjazną zwierzętom, ludziom i klimatowi i jak zatrzymać w mieście uciekającą betonami wodę na przykładzie ogrodu deszczowego

- O glebach i torfowiskach, jako globalnych filtrach naszej planety opowiedzieli na swoim stoisku pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Schodnie, a na naszym stoisku plastycznym najmłodsi poznawali budowę i działanie wiatraka, poprzez montowanie i zdobienie własnych pamiątkowych wiatraczków z naturalnych i biodegradowalnych materiałów.

Gry i zabawy edukacyjne z elementami rekreacji zachęciły do zapoznania się dzieci z gatunkami ginącymi na Ziemi z powodu topnienia lodowca, a podczas gry  „Nasza Ziemia” zawodnicy poznali fakty i liczby na temat skutków śmiecenia i gwałtownego ocieplenia na Ziemi.

Również nauczyciele chętnie wzięli udział w zabawie „Wampiry energetyczne, czyli urządzenia najbardziej energochłonne w naszych domach”.

Wszyscy uczestnicy zwiedzili nasz kącik OZE w wiacie edukacyjnej, gdzie mogli zapoznać się z działaniem kompostownika, ogrodu deszczowego, energoroweru i urządzenia off-grid produkującego podczas warsztatów pod wiatą prąd ze słońca i z wiatru.  Kącik OZE jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Serdecznie dziękujemy Zielonej Szkole w Staniszewie, CIEE w Gdańsku, Nadleśnictwom Lipusz i Kościerzyna za współpracę przy organizacji pikniku.

 

Szkoły gromadzą się przy kąciku OZE celemudziału w pikniku "Z zieloną energią na wiosnę" fot. M.Greinke
Kilka słów o potrzebie działania dla czystości środowiska i klimatu fot. M.Greinke
Stoisko gotowe na piknik fot. A.Libera
Warsztaty terenowe fot. M.Greinke
Warsztaty terenowe fot. M.Greinke
Warsztaty terenowe fot. M.Greinke
Warsztaty terenowe - poznajemy biowskaźniki powietrza fot. A.Michalak
Warsztaty terenowe fot. M.Greinke
Warsztaty terenowe  fot. M.Greinke
Kącik OZE - Własne zasilanie z użyciem słońca i wiatru fot. A.Libera
Kącik OZE - Kompostownik i ogród deszczowy fot. A.LIbera
efekt działania kompostownika fot. A.Libera
Praca plastyczna "Czysta Ziemia w naszych rękach" A.Libera
Ogród deszczowy A.Libera
Gra terenowa o klimacie A.Libera
Rośliny terenów podmokłych fot. A.Libera
Sprawdzanie wyników gry fot. A.Libera
Fotościanka z tegorocznego wydarzenia fot. A.Libera
Ogrody w mieście fot. A. Michalak
Zajęcia nt. OZE fot. A.Libera
Edukacja leśna fot. A.Libera
Stoiska, konkursy, zabawy fot. M.Greinke
Dzieci poznają właściwości i bioróżnorodność różnych gatunków drzew fot. A.Libera
Ziwedzanie stoisk edukacyjnych fot. M.Greinke
Konkurs dla dzieci nt. segregacji odpadów fot. A.Michalak
Ładowanie baterii energorowerem fot. A.Libera
Konkurs dla nauczycieli na temat zużycia energii w naszych domach fot. A.Libera
Konkurs dla nauczycieli fot. A.Libera
I miejsce w konkursie "Czysta Ziemia w naszych rękach" fot. A.Libera
Produkujemy prąd z użyciem słońca i wiatru fot. A.Libera
Opowieść o różnych funkcjach ogrodów fot. A.Libera
Produkujemy prąd z żywiołów Ziemii fot. A Libera
Stoisko nt. gleb i torfowisk fot. M.Greinke
I miejsce w konkursie "Model Odnawialnego źródła energii fot. A.Libera