Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Tegoroczne wiosenne warsztaty przyrodnicze, zorganizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę były w całości poświęcone spektakularnemu i pięknemu ptakowi, który ostatnimi czasy szczęśliwie zwiększa swoją liczebność – żurawiowi (Grus grus). Do Schodna zawitało ponad 350 uczestników z 7 szkół powiatu kościerskiego, każda grupa, uczestnicząca w warsztatach miała za zadanie przyjechać z banerem, opatrzonym motto dotyczącym ochrony żurawia w okolicy ich szkoły.

    Głównym celem akcji było ukazanie uczestnikom cudownych zjawisk, jakie towarzyszą budzącej się do życia przyrodzie, tak więc dominującą formą edukacji w tym dniu były terenowe warsztaty prowadzone przez specjalistów. Warsztaty terenowe rozpoczęły fanfary żurawia, więc i ci mali i ci duzi, w terenie bez problemu namierzali wzrokiem i słuchem kolejne osobniki.

    Po części terenowej odbyły się zabawy i konkursy, w których uczestnicy sprawdzali umiejętności i wiedzę zdobyte na zajęciach terenowych i z lektury z przygotowanego drzewka wiedzy „Żuraw – ciekawy ptak”. Aby uzmysłowić sobie wymiary tego eleganckiego, ważącego zaledwie ok. 5 kg ptaka, uczniowie mogli sprawdzić jego imponujące wymiary na specjalnej ściance „Zmierz się z żurawiem” . Rozstrzygnięto także ogłoszone wcześniej konkursy: na wiosenne przebranie „ Żuraw – pierwszy zwiastun wiosny”, gdzie można było wykazać się nie tylko kreatywnością, ale też znajomością wyglądu, jak i cech zachowania żurawia. Emocjonująco było również podczas konkursu dla nauczycieli: „Jaka to wiosenna melodia?”, który polegał na rozpoznawaniu wiosennych ptaków, poprzez ich głosy godowe. Pozostali widzowie mogli zobaczyć sylwetkę ptaka, więc przy okazji również uczyli się ich głosów. Najważniejszym konkursem był konkurs na makietę : „Żurawie – strażnicy dzikich mokradeł”, w którym uczniowie musieli odtworzyć nie tylko żurawia, ale również cenne siedlisko w którym ptaki żyją – mokradła. Podsumowaniem dnia żurawia w Schodnie, był konkurs o „Żurawie jajo” - poszukiwanie w ogrodzie atrap jaj z zachowaniem ich cech gatunkowych i przypisanymi do nich pytaniami, jak również konkurs z wiedzy z elementami sprawnościowymi pt. „Raz, dwa, trzy … żuraw” .

    Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko „Stwórzmy 1000 żurawi”, gdzie uczniowie dowiadywali się ciekawostek na temat symboliki żurawia w różnych krajach świata i nabywali umiejętności tworzenia żurawia metodą origami z makulatury.

    Dziękujemy za merytoryczną pomoc personalną Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Nadleśnictwu Lipusz oraz za wsparcie finansowe Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, mamy nadzieję że w ten sposób przyczyniliśmy się do stworzenia trwałej przyjaźni między żurawiami a uczestnikami WWP 2014.