Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Wiosenny budzik
Przyrodnicze podróże małe i duże
Galeria

GALERIA

Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

 Zajęcia o moczarach, miały charakter badawczo – obserwacyjny – uczniowie pod okiem hydrobiologa, herpetologa, botanika i entomologa dokonywali rejestru gatunków na obszarze olsu, torfowiska wysokiego i niskiego. Miejscem badań były torfowiska niskie i wysokie w miejscowości Schodno i Wąglikowice, gdzie uczniowie ze szkół gimnazjalnych i licealnych badali  florę i herpetofaunę , a drugie miejsce wyznaczono w samym centrum Kościerzyny, gdzie zachował się piękny ols, pełniący rolę parku dla mieszkańców. Obszary badano pod kątem różnorodności i liczebności gatunkowej, a wspólnie opracowane wyniki potwierdzały postawione hipotezy badawcze: „Obszary podmokłe to ostoje dla rzadkich gatunków” „Obszary podmokłe, to miejsca, których nie może stworzyć człowiek, tylko sama natura”. Przy okazji uczniowie z kościerskich szkół wysnuli jeszcze jeden wniosek – zwracając uwagę na zanieczyszczenia powietrza z pobliskich głównych ulic miasta oraz pozostawionych śmieci : „obszary podmokłe, są w stanie ochronić życie roślin i zwierząt, nawet przy silnej antropopresji” tak więc najlepszą formą ochrony gatunkowej jest naturalność siedlisk. W warsztatach wzięło udział 190 uczestników ze szkoł powiatu kościerskiego. Warsztaty zostały dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku