Warsztaty "Torfowiska, olsy i inne moczary - cenne dla przyrody obszary"

 Zajęcia o moczarach, miały charakter badawczo – obserwacyjny – uczniowie pod okiem hydrobiologa, herpetologa, botanika i entomologa dokonywali rejestru gatunków na obszarze olsu, torfowiska wysokiego i niskiego. Miejscem badań były torfowiska niskie i wysokie w miejscowości Schodno i Wąglikowice, gdzie uczniowie ze szkół gimnazjalnych i licealnych badali  florę i herpetofaunę , a drugie miejsce wyznaczono w samym centrum Kościerzyny, gdzie zachował się piękny ols, pełniący rolę parku dla mieszkańców. Obszary badano pod kątem różnorodności i liczebności gatunkowej, a wspólnie opracowane wyniki potwierdzały postawione hipotezy badawcze: „Obszary podmokłe to ostoje dla rzadkich gatunków” „Obszary podmokłe, to miejsca, których nie może stworzyć człowiek, tylko sama natura”. Przy okazji uczniowie z kościerskich szkół wysnuli jeszcze jeden wniosek – zwracając uwagę na zanieczyszczenia powietrza z pobliskich głównych ulic miasta oraz pozostawionych śmieci : „obszary podmokłe, są w stanie ochronić życie roślin i zwierząt, nawet przy silnej antropopresji” tak więc najlepszą formą ochrony gatunkowej jest naturalność siedlisk. W warsztatach wzięło udział 190 uczestników ze szkoł powiatu kościerskiego. Warsztaty zostały dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku

 

Przegląd gatunkowy owadów
Łowienie owadów z szuwarów
Rozpoznawanie złowionych owadów
Przegląd gatunkowy fauny wodnej
Przegląd gatunkowy fauny wodnej
Omówienie fauny wodnej
Przegląd gatunkowy roślin
Poznawanie chronionych rzadkich płazów - kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, traszka grzebieniasta
Poznawanie chronionych rzadkich płazów - kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, traszka grzebieniasta
Ols
Torfowisko wysokie