Warsztaty "Kto z karmnika ziarno wyjada?"

Data: 29-04-2016

Od lutego do kwietnia realizowane były przez Zieloną Szkołę warsztaty pt. "kto z karmnika ziarno wyjada?". Warsztaty podzielone były na dwie części. Pierwsza obejmowała dokarmianie ptaków i późniejsze łapanie ich przy karmniku. Drugą częścią była godzinna prezentacja multimedialna nt. dokarmiania ptaków zimą.
Podczas pierwszej części uczestnicy w mobilnym punkcie obrączkarskim mogli zoabczyć jak obrączkuje się ptaki, jaki jest cel obrączkowania ptaków oraz mogli zobaczyć z bliska kilka gatunków ptaków, które odwiedzały karmniki przy szkole.
Druga część warsztatów była poświęcona była pomocy ptakom w zimie poprzez ich dokarmianie. Uczestnicy dowiadywali się jak właściwie dokarmiać ptaki by im nie szkodzić, ale również jak wiele, przez prostą obserwację przy karmniku, można się o ptakach dowiedzieć zarówno o ich preferencjach pokarmowych jak i zachowaniu.
Podsumowaniem warsztatów był konkurs na mini projekt badawczy związany z dokarmianiem ptaków w zimie w ramach, którego wyróżnieni zostali Jan Kruszyński i Damian Czapiewski.

W ramach warsztatów szkoły w nich uczestniczace otrzymały ziarno, którym mogły dokarmiać ptaki.

Warsztaty odbyły się dzięki finansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Warsztaty "Kto z karmnika ziarno wyjada?"
Grafika 2: Warsztaty "Kto z karmnika ziarno wyjada?"
Grafika 3: Warsztaty "Kto z karmnika ziarno wyjada?"
Grafika 4: Warsztaty "Kto z karmnika ziarno wyjada?"
Grafika 5: Warsztaty "Kto z karmnika ziarno wyjada?"
Grafika 6: Warsztaty "Kto z karmnika ziarno wyjada?"