Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Od lutego do kwietnia realizowane były przez Zieloną Szkołę warsztaty pt. "kto z karmnika ziarno wyjada?". Warsztaty podzielone były na dwie części. Pierwsza obejmowała dokarmianie ptaków i późniejsze łapanie ich przy karmniku. Drugą częścią była godzinna prezentacja multimedialna nt. dokarmiania ptaków zimą.
Podczas pierwszej części uczestnicy w mobilnym punkcie obrączkarskim mogli zoabczyć jak obrączkuje się ptaki, jaki jest cel obrączkowania ptaków oraz mogli zobaczyć z bliska kilka gatunków ptaków, które odwiedzały karmniki przy szkole.
Druga część warsztatów była poświęcona była pomocy ptakom w zimie poprzez ich dokarmianie. Uczestnicy dowiadywali się jak właściwie dokarmiać ptaki by im nie szkodzić, ale również jak wiele, przez prostą obserwację przy karmniku, można się o ptakach dowiedzieć zarówno o ich preferencjach pokarmowych jak i zachowaniu.
Podsumowaniem warsztatów był konkurs na mini projekt badawczy związany z dokarmianiem ptaków w zimie w ramach, którego wyróżnieni zostali Jan Kruszyński i Damian Czapiewski.

W ramach warsztatów szkoły w nich uczestniczace otrzymały ziarno, którym mogły dokarmiać ptaki.

Warsztaty odbyły się dzięki finansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.