Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

W dniach 16-17.06. pracownicy Klubu Przyrodników – Pani Monika Kotulak i Pan Paweł Pawlaczyk, przy wsparciu WWF Polska oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zorganizowali i przeprowadzili warsztaty pt. "Jak bronić swojej rzeki". Warsztaty skierowane były do osób z całej Polski, które na co dzień obcują z rzekami – przyrodników, wędkarzy, turystów, rolników, którym nie jest obojętny los ich rzeki oraz chcą przeciwdziałać procesom ich kanalizowania i powstawania niebezpiecznych inwestycji w ich obrębie. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobyli umiejętności skutecznego działania w procedurach administracyjnych i uczestnictwa w konsultacjach społecznych, wgłębili się w przepisy prawne umożliwiające ochronę rzek i Ramową Dyrektywę Wodną UE, dyskutowano jak będzie wyglądała przyszłość naszych rzek w ramach planów gospodarowania wodami, podpowiadano jak wziąć udział w kształtowaniu takich planów. Warsztaty zostały zakończone rowerową wycieczką krajoznawczą, podczas której zwiedzano obszary działań ochronnych pracowników WPK na rzece Wda – odcinek zrekonstruowanego starorzecza Wdy, miejsca tarlisk endemicznej troci jeziorowej- planowany rezerwat oraz przepławkę dla ryb wędrownych. Dla osób zainteresowanych tematyką wędkarską umożliwiono wejście na stawy z jesiotrami i pstrągami w zakładach rybackich oraz wylęgarnię rzadkich gatunków ichtiofauny WPK: siei, sielawy, sandacza, szczupaka i troci.