Warsztaty dla miłośników polskich rzek w Schodnie

Wykłady- Przepisy prawne jako narzędzie w ochronie rzek grafika
Panel dyskusyjny- plany zagospodarowania rzek grafika
Podglądanie 10-letnich jesiotrów grafika
Odwiedziny w wylęgarni narybku grafika

W dniach 16-17.06. pracownicy Klubu Przyrodników – Pani Monika Kotulak i Pan Paweł Pawlaczyk, przy wsparciu WWF Polska oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zorganizowali i przeprowadzili warsztaty pt. "Jak bronić swojej rzeki". Warsztaty skierowane były do osób z całej Polski, które na co dzień obcują z rzekami – przyrodników, wędkarzy, turystów, rolników, którym nie jest obojętny los ich rzeki oraz chcą przeciwdziałać procesom ich kanalizowania i powstawania niebezpiecznych inwestycji w ich obrębie. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobyli umiejętności skutecznego działania w procedurach administracyjnych i uczestnictwa w konsultacjach społecznych, wgłębili się w przepisy prawne umożliwiające ochronę rzek i Ramową Dyrektywę Wodną UE, dyskutowano jak będzie wyglądała przyszłość naszych rzek w ramach planów gospodarowania wodami, podpowiadano jak wziąć udział w kształtowaniu takich planów. Warsztaty zostały zakończone rowerową wycieczką krajoznawczą, podczas której zwiedzano obszary działań ochronnych pracowników WPK na rzece Wda – odcinek zrekonstruowanego starorzecza Wdy, miejsca tarlisk endemicznej troci jeziorowej- planowany rezerwat oraz przepławkę dla ryb wędrownych. Dla osób zainteresowanych tematyką wędkarską umożliwiono wejście na stawy z jesiotrami i pstrągami w zakładach rybackich oraz wylęgarnię rzadkich gatunków ichtiofauny WPK: siei, sielawy, sandacza, szczupaka i troci.