Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

 

Tegoroczne grupy wakacyjne miały bardzo różnorodne programy ekologiczno - rekreacyjne i cele ( Turnusy przyrodniczo – szachowe, turnusy przyrodnicze z kursem I pomocy, turnusy przyrodniczo rehabilitacyjne itp.), ale jeden z tematów łączył je wszystkie. Tematem realizowanym we wszystkich grupach był temat „Re-aktywacja”, czyli jak ograniczyć ilość odpadów, a tych które powstały - ponownie wykorzystać. Wakacje, to czas sprzyjający wypoczynkowi na łonie natury, z chęci wygody i presji czasu podczas wypoczynku, kuszeni jesteśmy częstszym korzystaniem z plastikowych,  jednorazowych opakowań.  Uczestnicy warsztatów uwrażliwiani byli na zagrożenie dla przyrody, jakie powstaje, gdy wyrzuca się śmieci w lesie czy nad jeziorem, uczyli się minimalizowania produkcji odpadów w domach i na wakacjach oraz przy okazji warsztatów plastycznych nadawali drugie życie odpadom. Motywacje były różne - czasem była to forma zabawy, czasem nauki sztuk plastycznych, a czasem z potrzeby posiadania rzeczy, której nie trzeba kupić, a można wykonać samodzielnie. Uczestnicy warsztatów zachęceni do odkrycia potencjału artystycznego, jaki tkwi w odpadach sami uruchamiali wyobraźnię i pomysły, szczególnie, że mieli poczucie robienia czegoś dobrego dla swoich finansów, rozwoju i planety. Tegoroczne wakacje spędziło z nami 8 grup na pobytach 7- i 10 – dniowych, wśród nich grupy z Francji i z Białorusi korzystająca z partnerstwa między gminą Dziemiany, a gminą z Francji. Łącznie w pobytach wakacyjnych uczestniczyły 179 osób.