Szkolenie ornitologiczne – Ptaki drapieżne

15 czerwca b.r. odbyło się szkolenie dla pracowników z Nadleśnictwa Lipusz. Tegoroczne szkolenie, poprowadzone przez specjalistę ornitologa - Tomasza Błaszczyka z Komitetu Ochrony Orłów, miało na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków drapieżnych. Warsztaty teoretyczne polegały na przybliżeniu uczestnikom charakterystycznych siedlisk poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych i częstości ich występowania, analizowaniu budowy morfologicznej (wielkość, budowa i ubarwienie) i zwróceniu uwagi na wyróżniające cechy ich sylwetki podczas lotu. Na zajęciach terenowych prowadzono w różnych ekosystemach obserwację ptaków, posługując się przyrządami oraz nasłuchy ich głosów, a następnie przyporządkowywano do gatunku. Zdobyte informacje umożliwią samodzielne lokalizowanie i sygnalizowanie występowania cennych i rzadkich gatunków ptaków na terenie poszczególnych leśnictw. Warsztaty zostały sfinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Szkolenie ornitologiczne – Ptaki drapieżne grafika
Szkolenie ornitologiczne – Ptaki drapieżne grafika
Szkolenie ornitologiczne – Ptaki drapieżne grafika
Szkolenie ornitologiczne – Ptaki drapieżne grafika
Szkolenie ornitologiczne – Ptaki drapieżne grafika
Szkolenie ornitologiczne – Ptaki drapieżne grafika