Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

15 czerwca b.r. odbyło się szkolenie dla pracowników z Nadleśnictwa Lipusz. Tegoroczne szkolenie, poprowadzone przez specjalistę ornitologa - Tomasza Błaszczyka z Komitetu Ochrony Orłów, miało na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków drapieżnych. Warsztaty teoretyczne polegały na przybliżeniu uczestnikom charakterystycznych siedlisk poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych i częstości ich występowania, analizowaniu budowy morfologicznej (wielkość, budowa i ubarwienie) i zwróceniu uwagi na wyróżniające cechy ich sylwetki podczas lotu. Na zajęciach terenowych prowadzono w różnych ekosystemach obserwację ptaków, posługując się przyrządami oraz nasłuchy ich głosów, a następnie przyporządkowywano do gatunku. Zdobyte informacje umożliwią samodzielne lokalizowanie i sygnalizowanie występowania cennych i rzadkich gatunków ptaków na terenie poszczególnych leśnictw. Warsztaty zostały sfinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.