Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Piąta edycja szkolenia dla pracowników PZPK z zakresu wykorzystania technologii GIS w ochronie przyrody Parków Krajobrazowych pt. "Wprowadzenie do oprogramowania QGis" odbyła się w dniach 4-5 grudnia 2015 roku w Zielonej Szkole w Schodnie. Celem tegorocznych warsztatów było przede wszystkim zapoznanie uczestników z oprogramowaniem QGis. Program QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Program poza kompatybilnością z pozostałymi istniejącymi systemami geoinformatycznymi, jest w całości darmowy i stale rozbudowywany przez użytkowników w tym ośrodki uniwersyteckie.
Szkolenie prowadzone było przez Karola Veith leśniczego z leśnictwa Barnowo, który używając QGis do pracy zawodowej pokazywał uczestnikom szkolenia jak w praktyce wykorzystać oprogramowanie oraz mobilne urządzenia i programy do zbierania danych GPS w zadaniach prowadzonych przez Parki Krajobrazowe.

Szkolenie zorganizowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.