Szkolenie GIS dla pracowników PZPK

Piąta edycja szkolenia dla pracowników PZPK z zakresu wykorzystania technologii GIS w ochronie przyrody Parków Krajobrazowych pt. "Wprowadzenie do oprogramowania QGis" odbyła się w dniach 4-5 grudnia 2015 roku w Zielonej Szkole w Schodnie. Celem tegorocznych warsztatów było przede wszystkim zapoznanie uczestników z oprogramowaniem QGis. Program QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Program poza kompatybilnością z pozostałymi istniejącymi systemami geoinformatycznymi, jest w całości darmowy i stale rozbudowywany przez użytkowników w tym ośrodki uniwersyteckie.
Szkolenie prowadzone było przez Karola Veith leśniczego z leśnictwa Barnowo, który używając QGis do pracy zawodowej pokazywał uczestnikom szkolenia jak w praktyce wykorzystać oprogramowanie oraz mobilne urządzenia i programy do zbierania danych GPS w zadaniach prowadzonych przez Parki Krajobrazowe.

Szkolenie zorganizowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Szkolenie GIS dla pracowników PZPK
Grafika 2: Szkolenie GIS dla pracowników PZPK
Grafika 3: Szkolenie GIS dla pracowników PZPK
Grafika 4: Szkolenie GIS dla pracowników PZPK
Grafika 5: Szkolenie GIS dla pracowników PZPK
Grafika 6: Szkolenie GIS dla pracowników PZPK
Grafika 7: Szkolenie GIS dla pracowników PZPK