Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Wiosenny budzik
Przyrodnicze podróże małe i duże
Galeria

GALERIA

Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

06 maja w Zielonej Szkole odbyło się szkolenie dla leśników i strażników z Nadleśnictwa Lipusz – jednego z dwóch nadleśnictw administrujących lasy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Inicjatorem szkolenia było nadleśnictwo Lipusz, a realizacją zajęli się pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Obejmowało zagadnienia dotyczące chronionej flory na terenie WPK i składało się z dwóch etapów: części teoretycznej i części praktycznej. W części teoretycznej odbyły się prelekcje pt.: „Różnorodność i charakter zbiorowisk leśnych i zaroślowych na terenie WPK” – Aneta Pokrzywińska ( Wdzydzki PK), „Rozpoznawanie i częstość występowania chronionych gatunków roślin naczyniowych i mchów w lasach WPK” – Sebastian Nowakowski ( PK Mierzeja Wiślana), „Chronione porosty nadrzewne i naziemne na terenie WPK” – Agnieszka Kowalewska ( Trójmiejski PK). Część praktyczna odbyła się w formie warsztatów terenowych, gdzie uczestnicy pod okiem specjalistów wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce poszukując i nazywając omawiane gatunki w okolicach Schodna. Szkolenie to miało na celu  ułatwienie pracownikom nadleśnictwa lokalizacji cennych przyrodniczo fragmentów ekosystemów leśnych, które należy zachować.