szkolenie dla leśników

szkolenie dla leśników grafika
szkolenie dla leśników grafika
szkolenie dla leśników grafika
szkolenie dla leśników grafika
szkolenie dla leśników grafika
szkolenie dla leśników grafika
szkolenie dla leśników grafika
szkolenie dla leśników grafika

06 maja w Zielonej Szkole odbyło się szkolenie dla leśników i strażników z Nadleśnictwa Lipusz – jednego z dwóch nadleśnictw administrujących lasy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Inicjatorem szkolenia było nadleśnictwo Lipusz, a realizacją zajęli się pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Obejmowało zagadnienia dotyczące chronionej flory na terenie WPK i składało się z dwóch etapów: części teoretycznej i części praktycznej. W części teoretycznej odbyły się prelekcje pt.: „Różnorodność i charakter zbiorowisk leśnych i zaroślowych na terenie WPK” – Aneta Pokrzywińska ( Wdzydzki PK), „Rozpoznawanie i częstość występowania chronionych gatunków roślin naczyniowych i mchów w lasach WPK” – Sebastian Nowakowski ( PK Mierzeja Wiślana), „Chronione porosty nadrzewne i naziemne na terenie WPK” – Agnieszka Kowalewska ( Trójmiejski PK). Część praktyczna odbyła się w formie warsztatów terenowych, gdzie uczestnicy pod okiem specjalistów wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce poszukując i nazywając omawiane gatunki w okolicach Schodna. Szkolenie to miało na celu  ułatwienie pracownikom nadleśnictwa lokalizacji cennych przyrodniczo fragmentów ekosystemów leśnych, które należy zachować.