Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Warsztaty „Przyrodnicze podróże małe i duże” pozwoliły uczestnikom zaobserwować zjawiska i zależności międzygatunkowe zachodzące w przyrodzie zarówno na pobliskiej łące, jak i na całch kontynentach. Uczestnicy dowiedzieli się jak doskonałe przystosowania potrafią mieć rośliny i zwierzęta do skrajnie różnych warunków jakie panują na Ziemi, jak majestatyczny i budzący podziw może być naturalny krajobraz w Polsce, Europie, na Ziemi. Uczniowie poznali skalę działań człowieka i ich konsekwencje  zachodzące daleko stąd, np. na lodowcach. Poznając przyrodę bliską i daleką uczestnicy poczuli potrzebę dbania i ochrony krajobrazu i przyrody na każdym zakątku Ziemi, a także zrozumieli potrzebę tworzenia form ochrony przyrody, jak i działań na rzecz ochrony klimatu.

W warsztatach wzięło udział do końca lutego 293 uczniów. Zapraszamy klasy szkolne na kolejną edycję w marcu.