Profil glebowy na ścieżce edukacyjnej "Życie lasu wokół remizy"

Bardzo często zastanawiamy się co się kryje pod warstwą ściółki leśnej, jak wygląda gleba pod naszymi stopami, jak się wytworzyło siedlisko. Na te pytania będzie można sobie odpowiedzieć na stanowisku edukacyjnym „Profil glebowy”, który będzie stanowił dodatkowe narzędzie w edukacji dla Zielonej Szkoły w Schodnie, a także interesujące miejsce na mapie atrakcji dla turystów. Zagospodarowane miejsce do edukacji z wykonanym pionowym przekrojem gleby, umożliwi przeprowadzenie dla kilkunastoosobowej grupy zajęć z zakresu tematów geograficznych, geomorfologicznych i przyrodniczych. Profil odsłania morfologię gleby bielicowej, a w szczególności rodzaj, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych. Gleby bielicowe Kaszub Południowych są to ubogie gleby wytworzone na piaskach, zawierające w profilu wyraźny wybielony poziom wymywania i rdzawobrunatny poziom wmycia. W Polsce gleby bielicowe zajmują ok. 10% powierzchni kraju , często występują na piaskach wydm nadmorskich i śródlądowych, w pradolinach i w dystalnych częściach sandrów. Ze względu na ubóstwo składników mineralnych oraz próchnicy są w większości porośnięte borami sosnowymi. Gleby bielicowe i bielice w typologii leśnej są siedliskami boru suchego i świeżego.

Zadanie zrealizowano z finansowym wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Profil glebowy na ścieżce edukacyjnej "Życie lasu wokół remizy"