Podwodny świat wdzydzkich jezior 2023

Data: 10-05-2023

28.04.2023 r. - jak co roku – Piknik edukacyjny "Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze" organizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę. W tym roku - z merytorycznym wsparciem Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, Zielonej Szkoły w Staniszewie, CIEE w Gdańsku oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przyświecało nam tradycyjnie hasło przewodnie, które brzmiało „Podwodny świat wdzydzkich jezior” , aby zapoznać dzieci z tajemniczymi organizmami pod wodną kurtyną a także podkreślić potrzebę ochrony jezior wdzydzkich. Najwięcej uwagi poświęciliśmy płazom, jako jednej z najbardziej zagrożonej grupy kręgowców na Ziemi – „uproduktywnienie” mokradeł, zmiany klimatu, zanikanie bioróżnorodności, intensyfikacja rolnictwa, to tylko niektóre z zagrożeń jakie na nie czyhają. Dzieci, podczas pogadanki herpetologa Tomasza Narczyńskiego o zagrożeniach dla płazów i Anny Kasprzak o ochronie czynnej płazów w PZPK, dzieliły się własnymi obserwacjami o płazach ginących na jezdni, czy zanieczyszczonej wodzie.

Po wysłuchaniu prelekcji, w kameralnych grupach wyruszyliśmy na wiosenną wędrówkę w poszukiwaniu subtelnych organizmów wiosennych, a potem edukacja przybrała formę gier, zabaw, badań i obserwacji pod okiem specjalistów z parków na stoiskach edukacyjnych.

Dziękujemy ponad 300 uczestnikom za bardzo aktywny udział i wszystkim prowadzącym za pasjonujące zajęcia!

Fot. M. Greinke Powitanie uczestników
Fot. M. Greinke Warsztaty z kartografii
Fot M. Greinke Warsztaty herpetologiczne
Fot M. Greinke Warsztaty botaniczne
Fot M. Greinke Warsztaty geologiczne
Fot M. Greinke Warsztaty herpetologiczne
Fot A. LIbera Quizy o płazach
Fot A. Libera Stoisko "Jeziora pełne stwora"
fot. M. Orlikowski Stoisko "Płazie zagadki"
Fot. A. Libera Stoisko "Wodne eksperymentarium"
Fot. A.Libera gra "Płazie wędrówki"
fot. M. Orlikowski Konkurs na przebranie "Żabi król"
fot. M.Orlikowski Graliśmy w gry i puzzle o płazach
Fot. M. Orlikowski Pamiątka od żabki
Fot. A. Bednarek Wodna fotościanka
Fot. M. Orlikowski Oszczędzamy wodę - gra zespołowa
Fot. M. Orlikowski Płazie quizy