Podsumowanie konkursu „Przyrodnicze i kulturowe skarby w krajobrazie mojej okolicy”

Konkurs dla gimnazjalistów na najciekawszą prezentację multimedialną został zainspirowany tegorocznie obchodzonym Rokiem Krajobrazów Pomorza. Miał na celu zachęcenie uczniów do samodzielnych poszukiwań obiektów zdobiących krajobraz ich okolicy i dostrzeżenie roli ochrony takich miejsc.

Mimo niełatwego i pracochłonnego zadania jakie postawiliśmy przed młodzieżą, zainteresowanie było duże - ostatecznie warunki konkursu spełniło 8 prezentacji. Komisję zaskoczyła kreatywność oraz mnogość środków zastosowanych w prezentacjach – pojawiły się podkłady muzyczne, wywiady z mieszkańcami, samodzielnie napisane wiersze o regionie, krótkie filmiki z pasjonatami przyrody, wewnętrzne przemyślenia dotyczące miejsc, a całość okraszona wierszami poetów kaszubskich i własnoręcznie wykonanymi fotografiami.

Jury konkursu oceniało prace pod kątem: wyczerpania tematu oraz poprawności merytorycznej, ilości i jakości zastosowanych środków, wyrazu artystycznego oraz atrakcyjną formę prezentacji. Autorom najciekawszych prac przyznano nagrody książkowe zachęcające do zwiedzania parków krajobrazowych i narodowych na Pomorzu oraz technik samodzielnego uchwycenia krajobrazu poprzez aparat, czy inne formy sztuki.

Zespoły uczniów oraz koordynujący pracę nauczyciele przyznali, że przygotowywanie pracy dostarczyło im wielu ekscytujących momentów, mimo że tworzyli ją praktycznie na „swoim podwórku”. Poniżej laureaci konkursu (kliknij, aby zobaczyć prezentację):

I miejsce: Gimnazjum Lipusz (autorzy: F. Modrzejewski, J. Prondzyński, P. Modrzejewski)

II miejsce: Gimnazjum Wielki Podleś (autor: K. Kwidzyński)

Gimnazjum Karsin (autorzy: N. Narloch, B .Linda, O. Bal)

III miejsce: Gimnazjum Karsin (autorzy: M. Landowska, P. Janikowska, S. Jeżewska)

Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych ekologicznych zmagań!

 

Grafika 1: Podsumowanie konkursu „Przyrodnicze i kulturowe skarby w krajobrazie mojej okolicy”