Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Jesienny krajobraz kaszubski stał się inspiracją dla uczestników pleneru malarskiego zorganizowanego w 02-09.10.2011 Zielonej Szkole w Schodnie. Plener pod hasłem „Kolory Pomorza” zorganizowany został przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwo Lipusz przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uczestniczyli w nim studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i stypendyści z Hiszpanii. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z walorami Nadleśnictwa Lipusz poprzez organizację wycieczki rowerowej z przyrodnikami po Wdzydzkim Parku Krajobrazowym oraz wycieczki autokarowej do najcenniejszych kulturowo lub przyrodniczo miejsc. Przyroda okazała się doskonałym źródłem natchnienia do stworzenia 40 pejzaży.