Nowy dach w Zielonej Szkole przyjazny nietoperzom.

W sierpniu 2017 roku zakończono prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachu i naprawy kominów w budynku Zielonej Szkoły w Schodnie. W kwietniu 2017- zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz po konsultacjach z chiropterologiem- rozpoczęto prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac remontowych na dachu Zielonej Szkoły zabezpieczono istniejące wejścia do kryjówek rozrodczych nietoperzy na dachu, aby uniemożliwić przebywanie podczas prac remontowych gatunków objętych ochroną gatunkową- karlika większego oraz mroczka późnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt –wszystkie gatunki nietoperzy są objęte ścisłą ochroną gatunkową.
Cały dach, a szczególnie miejsca wlotu nietoperzy pokryto folią budowlaną. Zabezpieczenie to okazało się w pełni skuteczne, nie odnotowano strat. Jednocześnie na ścianach budynku zawieszone zostały 3 skrzynki natynkowe, spełniające rolę kryjówek zastępczych, które zostały pozostawione również po zakończeniu prac. Skrzynki zainstalowane są w miejscach i na wysokości uniemożliwiającej niepokojenie nietoperzy. Remont dachu przeprowadzono w taki sposób, aby umożliwić nietoperzom powrót do kryjówek. Na dachu zainstalowano specjalne dachówki z przelotkami, które pozwalają na przedostawanie się nietoperzy do nowych kryjówek.

Zadanie związane z wymianą części konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku Zielonej Szkoły zrealizowano z finansowym wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zabezpieczony folią budowlaną dach grafika
Dowody obecności nietoperzy grafika
Skrzynka natynkowa-kryjówką zastępczą grafika
Dach z widocznymi przelotkami grafika
Specjalne dachówki z przelotką grafika
Nowe pokrycie dachowe Zielonej Szkoły w Schodnie grafika