Międzynarodowy pobyt młodzieży

W dniach 05-07. 06 gościliśmy w swych zielonych progach niezwykłą grupę uczestników. W ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, należącej do ochotniczych straży pożarnych, gmina Dziemiany zaprosiła niemiecką młodzież na uroczystości obchodów 100 – lecia Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dziemiany. Wśród bogatego programu, który wieńczyły niezwykle uroczyste i pełne atrakcji obchody Jubileuszu w Dziemianach (http://www.dziemiany.pl/obchody-100-lecia-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-gminie-dziemiany/)  , pojawiliśmy się i my, aby pokazać wartości przyrodnicze i kulturowe gminy, której spora część znajduje się na terenie Wdzydzkiego PK.  Uczniowie dowiedzieli się jakie są założenia ochrony przyrody w Polsce, jak prowadzona jest gospodarka leśna, jakie PZPK podejmuje działania mające na celu chronić szczątkową populację raka szlachetnego, spotkali się oko w oko z całym szeregiem chronionych roślin i zwierząt w Polsce – m.in. puszczykiem, storczykami, tygrzykiem i dudkiem. 

 

Nad wdzydzkimi jeziorami, fot. P.Kozłowski
Spotkanie z drapieżcami, fot. P.Kozłowski
Krajoznawcza wycieczka rowerowa, fot. P.Kozłowski
Leśne obiekty, fot. P.Kozłowski