Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Kto od nas odlatuje na zimę? Kto niczym suseł zasypia? Kto drzemkę posiłkiem przerywa? To tylko niektóre z pytań, na które mogli poznać odpowiedź uczestnicy tegorocznych zimowych warsztatów organizowanych przez Zieloną Szkołę.  Na najmłodszych czekały quizy i zgadywanki podczas, których dzieci poznawały leśne rodziny i ich schronienia. Podczas zabaw z chustą, uczniowie nie tylko wyśmienicie się bawiły, ale też przy okazji uczyły - podczas gry „wiele nas łączy” dostrzegały wspólne strategie zimowania między różnymi gatunkami zwierząt, w grze „pączkowanie” dowiadywały jak mocno upakowane są liście i kwiaty, dlaczego mają włoski i łuski, podczas gry „drapieżcy są wśród nas” opracowywały zimowe łańcuchy troficzne, było też „naturalne koło fortuny” z pytaniami o zimowej przyrodzie. Dzieci z okolicznych szkół, które przyjechały do Schodna, uczestniczyły w warsztatach terenowych zwiedziły leśne paśniki oferując zwierzętom czynną pomoc, ale także sprawdzili co się dzieje zimą na łące z owadami i nad jeziorem z rybami i skorupiakami.  W warsztatach wzięło udział ponad 200 uczestników.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.