Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Tegoroczne ferie zimowe minęły w Zielonej Szkole pod hasłem  „przyroda po angielsku”. Dzięki zaangażowaniu instruktorów, pracowników i nauczycieli ze szkoły Gedanensis, uczestnicy ferii łączyli naukę języka angielskiego ze zdobywaniem wiedzy o zimowej przyrodzie, w formie różnorodnych zabaw i gier.
Podczas pobytu, dzieci mogły w terenie tropić i nazywać w różnych językach leśne zwierzęta, podejrzeć jakie ptaki zaglądają do naszych karmików i co jest ich przysmakiem, dzięki umiejętnościom pracy z mapą dowiedziały się jak wyjść cało z największej nawet głuszy, zaś podczas podchodów nauczyły się pracy w grupie i poprzez doświadczenia badały przyrodę w lesie. Niewątpliwymi atrakcjami pobytu był pokaz sokolniczy umożliwiający poznanie cech wyglądu i biologię rodzimych ptaków drapieżnych oraz wycieczka do Wdzydz Kiszewskich, gdzie poznali kulturę i historię kaszub podczas zwiedzania najstarszego w Polsce Skansenu Etnograficznego. Z wieży widokowej nad Krzyżem Jezior Wdzydzkich mogli podziwiać różnorodny i bogaty krajobraz Kaszub Południowych.
Przygoda z językiem angielskim na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego okazała się ciekawa, fascynująca i wesoła, a co najważniejsze  bardzo pouczająca.