Ferie z przyrodą 2014

Dokarmiamy ptaki grafika
Spotakanie oko w oko z sowami grafika
Ekologiczne zimowisko grafika
Integracja przy ognisku grafika
Czyj to trop grafika
Opracowywanie strategii działania grafika
Różnorodność świata owadów grafika
Po tropach do celu grafika
Jakie to zwierzę grafika
Zimowe zwyczaje zwierząt grafika
Układanka - jakie wartości posiada obszar WPK grafika

Oferta edukacyjna na ferie zimowe została przygotowana zgodnie z sugestiami i we współpracy z okolicznymi szkołami - wzbogaciliśmy ekologicznie odbywające się w szkołach zimowiska, a także zorganizowaliśmy wraz z UM Skarszewy 5 – dniowe zimowisko ekologiczne.    Zadbaliśmy, aby zdobywanie wiedzy przebiegało w aurze pełnej dobrej zabawy i emocji:

1) nie zabrakło form terenowych, gdzie uczniowie poznawali podczas wycieczek cenne miejsca na terenie WPK, ale również nabywali umiejętności orientacji w terenie i bezinwazyjnego korzystania z zasobów przyrody, tak aby móc w przyszłości samodzielnie i bezpiecznie zwiedzać cenne obszary turystyczne.

2) zajęcia w klasach to rozgrywki i zawody między uczestnikami w formie: rebusów, kalambur, układanek, twistera, zabaw ruchowych, doświadczeń eksperymentalnych, podczas których przybliżaliśmy uczniom ciekawostki na temat drzew i ssaków naszych lasów.

    Nie zabrakło też czasu na integrację podczas wspólnie spędzanego czasu wieczornego przy ognisku, na kuligach, czy warsztatach z klimatem – dotyczących tematyki regionalnej.

W feriach z przyrodą brało udział 8 grup dzieci i młodzieży szkolnej, u których kształtowaliśmy postawy wobec ochrony cennych wartości przyrodniczych.