Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Wiosenny budzik
Przyrodnicze podróże małe i duże
Galeria

GALERIA

Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

20 października 2017 roku odbyła się całodniowa wycieczka autokarowa, połączona ze spacerami krajobrazowymi do wybranych miejsc Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Akcja przebiegała pod hasłem  „ Polodowcowy krajobraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”, a uczestnicy byli nieprzypadkowi. Byli to nauczyciele geografii i biologii, delegacje uczniów Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ochrony Środowiska z Kościerzyny oraz mieszkańcy parku.
Warsztaty prowadzili pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego: Andrzej Penk –kierownik WPK, główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych , Marek Orlikowski – specjalista ds. ochrony przyrody oraz instruktorzy zewnętrzni : Anna Peichert- geograf i Artur Sikorski -kartograf.
Trasę zaplanowano w taki sposób aby pokazać jak najwięcej polodowcowych form krajobrazu. Była okazja do poznania parku w szerokim zasięgu, również w miejscach rzadziej odwiedzanych, a jakże cennych krajobrazowo.  Spotkanie rozpoczęliśmy na wieży widokowej, z której podziwiano panoramę Wdzydz Kiszewskich i Krzyż Jezior Wdzydzkich.  Uczestnicy dowiedzieli się o pochodzeniu Jeziora Wdzydzkiego i jego unikatowego kształtu. Była mowa o  epoce lodowcowej i ustąpieniu lodowców, o zlodowaceniu bałtyckim oraz autochtonicznej populacji troci jeziorowej w Jeziorze Wdzydze. Na kolejnym przystanku – użytku ekologicznym „Kotel” analizowaliśmy różną genezę powstawania torfowisk oraz ich cenną  rolę w krajobrazie.  Na punkcie widokowym we Wdzydzach Tucholskich uczestnicy dowiedzieli się czym są rynny subglacjalne, podziwiając piękno Jezior Wdzydzkich.  W autokarze odbywały się prelekcje, pogadanki na temat mijanych form krajobrazu oraz atrakcji turystycznych i historycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Droga przejazdu prowadziła przez  duże kompleksy leśne, poprzeplatane wodami powierzchniowymi, a także poprzez niewielkie kaszubskie miejscowości, ukazując specyfikę Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Przejeżdżając przez miejscowości widać było ścisły związek wyglądu wsi kaszubskiej i krajobrazu uprawowego ze specyficznym krajobrazem  WPK.
Na kolejnych przystankach poznawano dominującą formę krajobrazu WPK jaką jest równina sandrowa. Ale była też okazja do pokazania dwóch tzw. „wysp morenowych” : we Wielu oraz w Dąbrówce. Dużym wsparciem energetycznym był ciepły posiłek w Zielonej Szkole w Schodnie.
 Dzięki takiej formie warsztatów mogliśmy spojrzeć na krajobraz Wdzydzkiego Parku w nieco inny sposób, zwracając uwagę na różne jego odmiany, naturalność , a przede wszystkim  potrzebę jego ochrony.
Wycieczka krajobrazowa zorganizowana przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę w Schodnie odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.