Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

20 października 2017 roku odbyła się całodniowa wycieczka autokarowa, połączona ze spacerami krajobrazowymi do wybranych miejsc Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Akcja przebiegała pod hasłem  „ Polodowcowy krajobraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”, a uczestnicy byli nieprzypadkowi. Byli to nauczyciele geografii i biologii, delegacje uczniów Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ochrony Środowiska z Kościerzyny oraz mieszkańcy parku.
Warsztaty prowadzili pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego: Andrzej Penk –kierownik WPK, główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych , Marek Orlikowski – specjalista ds. ochrony przyrody oraz instruktorzy zewnętrzni : Anna Peichert- geograf i Artur Sikorski -kartograf.
Trasę zaplanowano w taki sposób aby pokazać jak najwięcej polodowcowych form krajobrazu. Była okazja do poznania parku w szerokim zasięgu, również w miejscach rzadziej odwiedzanych, a jakże cennych krajobrazowo.  Spotkanie rozpoczęliśmy na wieży widokowej, z której podziwiano panoramę Wdzydz Kiszewskich i Krzyż Jezior Wdzydzkich.  Uczestnicy dowiedzieli się o pochodzeniu Jeziora Wdzydzkiego i jego unikatowego kształtu. Była mowa o  epoce lodowcowej i ustąpieniu lodowców, o zlodowaceniu bałtyckim oraz autochtonicznej populacji troci jeziorowej w Jeziorze Wdzydze. Na kolejnym przystanku – użytku ekologicznym „Kotel” analizowaliśmy różną genezę powstawania torfowisk oraz ich cenną  rolę w krajobrazie.  Na punkcie widokowym we Wdzydzach Tucholskich uczestnicy dowiedzieli się czym są rynny subglacjalne, podziwiając piękno Jezior Wdzydzkich.  W autokarze odbywały się prelekcje, pogadanki na temat mijanych form krajobrazu oraz atrakcji turystycznych i historycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Droga przejazdu prowadziła przez  duże kompleksy leśne, poprzeplatane wodami powierzchniowymi, a także poprzez niewielkie kaszubskie miejscowości, ukazując specyfikę Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Przejeżdżając przez miejscowości widać było ścisły związek wyglądu wsi kaszubskiej i krajobrazu uprawowego ze specyficznym krajobrazem  WPK.
Na kolejnych przystankach poznawano dominującą formę krajobrazu WPK jaką jest równina sandrowa. Ale była też okazja do pokazania dwóch tzw. „wysp morenowych” : we Wielu oraz w Dąbrówce. Dużym wsparciem energetycznym był ciepły posiłek w Zielonej Szkole w Schodnie.
 Dzięki takiej formie warsztatów mogliśmy spojrzeć na krajobraz Wdzydzkiego Parku w nieco inny sposób, zwracając uwagę na różne jego odmiany, naturalność , a przede wszystkim  potrzebę jego ochrony.
Wycieczka krajobrazowa zorganizowana przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę w Schodnie odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.