Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie"

Rozpoczęliśmy akcję, dotyczącą badania czystości rzeki Wdy oraz jej inwentaryzacji na poszczególnych odcinkach. Pierwszy odcinek rzeki Wdy (lewy dopływ Wisły) zbadany został w miejscowości Lipusz przez uczniów okolicznej szkoły, drugi w miejscowości Schodno. Rzeka badana była pod względem biologicznym i chemicznym.
Uczniowie na zajęciach pracowali w grupach, pod czujnym okiem hydrobiologa Małgorzaty Łukaszewicz – Gniotyńskiej. Każda z grup miała do dyspozycji sprzęt do odławiania makrobentosu. Do dokładnego badania czystości Wdy nie mogło zabraknąć również organizmów z głębszych partii rzeki, które wyławiane były przez uczestników, wyposażonych w wodery i sito bentosowe. Następnie uczestnicy z pomocą kluczy rozpoznawali wyłowione organizmy wodne. W międzyczasie hydrobiolog,  używając specjalistycznego urządzenia zmierzyła pH oraz temperaturę wody.
Po badaniach biologicznych, przyszedł czas na badania chemiczne wody, które uczestnicy przeprowadzali przy użyciu walizek, zawierających odczynniki niezbędne do prawidłowego zbadania czystości wód.
Na tym zakończyła się pierwsza część badań rzeki Wdy, którą podsumowała pani Małgorzata, uczestnicy natomiast zanotowali wnioski i dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań.
Druga część akcji uzupełni badania o florę znajdującą się w otoczeniu rzeki.
Serdecznie dziękujemy, zapraszamy na kolejny etap we wrześniu! Wyniki badań zostaną zaprezentowane w podsumowującej prezentacji stworzonej  przez Młodych Badaczy.
Akcja została zorganizowana w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły, sfinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku.
 

Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika
Czas start ! "Tam gdzie rzeka Wda płynie, tętni życie w dolinie" grafika