Akcja edukacyjna "Urzeczeni Wdą"

Data: 21-06-2023

Zakończyliśmy akcję edukacyjną „Projekt „Urzeczeni Wdą” - całodniowe warsztaty edukacyjne dla klas 4-6 odbywające się nad rzeką Wdą. Do akcji zostały zaproszone szkoły znajdujące się w bliskim sąsiedztwie rzeki, by przybliżyć jej wartości kulturowe, historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe, a także wpływ na okoliczną przyrodę i kulturę miejscowości.

Podczas pogadanki uczestnicy dowiedzieli się:

- Dlaczego Wda nie wpływa do morza? Gdzie się kończy, a gdzie zaczyna i czy ma więcej niż 150 kilometrów długości?

- Jakie zabytki architektoniczne spotkamy podczas spływu Wdą?

- Jaki wpływ miała historia na bieg rzeki Wdy

Następnie wyruszyliśmy na dwa warsztaty terenowe z ornitologiem / hydrobiologiem / botanikiem w różne odcinki Wdy, gdzie badaliśmy skład gatunkowy rzeki i stopień zanieczyszczenia, zastanawialiśmy się, co wpływa na bioróżnorodność okolicznej doliny.

Uczniowie dowiedzieli się, co zagraża rzece i jak możemy ją chronić. Z pewnością spacery nad rzekę młodych nadwdeckich mieszkańców bardziej uważne i pasjonujące.

Zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku kolejne klasy i szkoły.

Zdjęcia: R. Synak, A.Kreft, B.Modrzejewska

Pogadanka o napięciu powierzhniowym wody
łowienie wskaźnikowych bezkręgowców
Wędrujemy doliną Wdy
Badamy wodę
Obserwujemy lot kani rudej
Rozpoznajemy bezkręgowce
Instrukcje przed badanie chemicznym rzeki na wysokości miejscowości Schodno
Zwiedzamy łęgi i torfowiska niskie
Rowerowy powrót znad rzeki Wdy
Storczyki na lące
Grafika 11: Akcja edukacyjna "Urzeczeni Wdą"
Poznajemy życie w rzece