Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Od listopada 2015 do lutego 2016 roku, w szkołach powiatu kościerskiego, odbywały się warsztaty nt. raków w pomorskich jeziorach, w ramach akcji edukacyjnej pn. „Szlachetne raki - współczesne nieboraki”. Akcja miała na celu rozpowszechnienie informacji nt. przyczyn gwałtownego spadku populacji raka szlachetnego w woj. Pomorskim, w Polsce i w Europie oraz zaznajomienie uczestników o prowadzonych działaniach przez pomorskie parki krajobrazowe w ramach projektu pt. „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.”

Warsztaty racze składały się z czterech etapów:

  • Pogadanka z hydrobiologiem o zależnościach między organizmami wodnymi – ćwiczenia z tablicą interaktywną i poznawanie klas czystości jezior.
  • Udział w grze planszowej „W krainie raka szlachetnego” podczas której uczestnicy wcielają się w młodego raka szlachetnego, przechodzą wylinki,  doświadczają zagrożeń, poznają mieszkańców jezior wdzydzkich
  • Wykład na temat gatunków inwazyjnych w Polsce – jak rozróżnić raki rodzime o tych obcego pochodzenia, jak PZPK realizuje działania ochronne związane z rakiem szlachetnym
  • Gra terenowa / konkurs edukacyjny z zadaniami na temat raka szlachetnego

W warsztatach wzięło łącznie 550 uczniów z 7 szkół powiatu kościerskiego – SP Dziemiany, SP Kaliska, SP Korne, SP 6 Kościerzyna, SP Lipusz, SP Łubiana i SP Wielki Klincz. Uczestnicy warsztatów mogą kontynuować kampanię na temat raka szlachetnego poprzez udział w ogłoszonych konkursach: dla młodszych – galeria prac „W krainie raka szlachetnego”, dla starszych - konkurs na projekt „ Szlachetne raki”. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się pod koniec marca 2016. Warsztaty, materiały promocyjne oraz pomoce edukacyjne są dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku oraz eea grants.


Aby dowiedzieć się więcej o aktualnie prowadzonych działaniach ochronnych, zapraszamy na stronę  https://www.rakipomorskie.pl