Akcja edukacyjna "Szlachetne raki - współczesne nieboraki"

Od listopada 2015 do lutego 2016 roku, w szkołach powiatu kościerskiego, odbywały się warsztaty nt. raków w pomorskich jeziorach, w ramach akcji edukacyjnej pn. „Szlachetne raki - współczesne nieboraki”. Akcja miała na celu rozpowszechnienie informacji nt. przyczyn gwałtownego spadku populacji raka szlachetnego w woj. Pomorskim, w Polsce i w Europie oraz zaznajomienie uczestników o prowadzonych działaniach przez pomorskie parki krajobrazowe w ramach projektu pt. „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.”

Warsztaty racze składały się z czterech etapów:

  • Pogadanka z hydrobiologiem o zależnościach między organizmami wodnymi – ćwiczenia z tablicą interaktywną i poznawanie klas czystości jezior.
  • Udział w grze planszowej „W krainie raka szlachetnego” podczas której uczestnicy wcielają się w młodego raka szlachetnego, przechodzą wylinki,  doświadczają zagrożeń, poznają mieszkańców jezior wdzydzkich
  • Wykład na temat gatunków inwazyjnych w Polsce – jak rozróżnić raki rodzime o tych obcego pochodzenia, jak PZPK realizuje działania ochronne związane z rakiem szlachetnym
  • Gra terenowa / konkurs edukacyjny z zadaniami na temat raka szlachetnego

W warsztatach wzięło łącznie 550 uczniów z 7 szkół powiatu kościerskiego – SP Dziemiany, SP Kaliska, SP Korne, SP 6 Kościerzyna, SP Lipusz, SP Łubiana i SP Wielki Klincz. Uczestnicy warsztatów mogą kontynuować kampanię na temat raka szlachetnego poprzez udział w ogłoszonych konkursach: dla młodszych – galeria prac „W krainie raka szlachetnego”, dla starszych - konkurs na projekt „ Szlachetne raki”. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się pod koniec marca 2016. Warsztaty, materiały promocyjne oraz pomoce edukacyjne są dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku oraz eea grants.


Aby dowiedzieć się więcej o aktualnie prowadzonych działaniach ochronnych, zapraszamy na stronę  https://www.rakipomorskie.pl

I.Kościelska
B.Tomaczkowska
B.Tomaczkowska
A.Libera
A.Libera
A.Libera
B.Modrzejewska
E.Kartuszyńska
A.Libera
A.Libera
A.Libera
A.Libera
E.Kartuszyńska
B.Modrzejewska
A.Libera
I.Kościelska
A.Libera
B.Tomaczkowska
M.Węsiora
E.Kartuszyńska