przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Wakacje w Schodnie

 

Tegoroczne grupy wakacyjne miały bardzo różnorodne programy ekologiczno - rekreacyjne i cele ( Turnusy przyrodniczo – szachowe, turnusy przyrodnicze z kursem I pomocy, turnusy przyrodniczo rehabilitacyjne itp.), ale jeden z tematów łączył je wszystkie. Tematem realizowanym we wszystkich grupach był temat „Re-aktywacja”, czyli jak ograniczyć ilość odpadów, a tych które powstały - ponownie wykorzystać. Wakacje, to czas sprzyjający wypoczynkowi na łonie natury, z chęci wygody i presji czasu podczas wypoczynku, kuszeni jesteśmy częstszym korzystaniem z plastikowych,  jednorazowych opakowań.  Uczestnicy warsztatów uwrażliwiani byli na zagrożenie dla przyrody, jakie powstaje, gdy wyrzuca się śmieci w lesie czy nad jeziorem, uczyli się minimalizowania produkcji odpadów w domach i na wakacjach oraz przy okazji warsztatów plastycznych nadawali drugie życie odpadom. Motywacje były różne - czasem była to forma zabawy, czasem nauki sztuk plastycznych, a czasem z potrzeby posiadania rzeczy, której nie trzeba kupić, a można wykonać samodzielnie. Uczestnicy warsztatów zachęceni do odkrycia potencjału artystycznego, jaki tkwi w odpadach sami uruchamiali wyobraźnię i pomysły, szczególnie, że mieli poczucie robienia czegoś dobrego dla swoich finansów, rozwoju i planety. Tegoroczne wakacje spędziło z nami 8 grup na pobytach 7- i 10 – dniowych, wśród nich grupy z Francji i z Białorusi korzystająca z partnerstwa między gminą Dziemiany, a gminą z Francji. Łącznie w pobytach wakacyjnych uczestniczyły 179 osób.

 

 


Copyright © , Schodno 1, 83-425 Dziemiany