Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Klauzula informacyjna dla uczestnika spotkania edukacyjnego lub wycieczki

Podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail podczas zapisu na wycieczkę jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji wycieczki/ spotkania edukacyjnego oraz do kontaktu w celu ewentualnego jej odwołania lub zmiany terminu.

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, tel. (59) 8429829, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pomorskieparki.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa wizerunku jest promocja PZPK.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, którą wyraziliście poprzez wyraźne działanie potwierdzające, przyzwalające tj. uczestnictwo w wycieczce.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia imprezy, w której Państwo uczestniczyliście.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku mogą zostać upublicznione w lokalnych mediach i na naszej stronie internetowej i na naszej stronie serwisu Facebook.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).  Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania przez nas tych danych. Nie będzie możliwości usunięcia wizerunku z materiałów – zdjęć, po ich upublicznieniu.

Informacja o wymogu podania danych

Wycieczka ma charakter publiczny a jej przebieg będzie  fotografowany i rejestrowany. Biorąc w niej udział wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku i jego upublicznienie na naszej stronie internetowej i profilu na portalu społecznościowym.