Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

 

Warunki uczestnictwa w warsztatach jednodniowych:

 

1. Na warsztaty jednodniowe zapraszamy zorganizowane grupy dorosłych, jak i szkoły powiatu kościerskiego.

2. Terminy i szczegóły udziału w trwającej aktualnie akcji edukacyjnej należy ustalać  telefonicznie.

3. Po udziale w przedsięwzięciu edukacyjnym, zorganizowanym przez Zieloną Szkołe w Schodnie, należy przesłać pocztą elektroniczną kartę uczestnictwa z udziału grupy w danych warsztatach z edukacji ekologicznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na swojej stronie internetowej fotografii grupowych pokazujących przebieg imprezy/wycieczki/festynu w celach promocyjnych i informacyjnych. Takie publikacje nie będą zawierały danych osobowych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

 

karta uczestnictwa w warsztatach jednodniowych