Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

Klauzula informacyjna dla uczestnika gry „Życie lasu wokół remizy”

Podanie imienia, nazwiska, adresu kontaktowego i wizerunku na zdjęciach jest traktowane jako świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia gry „Życie lasu wokół remizy” i przesłania materiałów promocyjnych.

 

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych  jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wycieczki, w tym do celów kontaktu z uczestnikami.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej do czasu wycieczki.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w wycieczce.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w wycieczce.