Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

 

Prosimy o dokonywanie telefonicznego zgłoszenia na warsztaty, tel. 58 686-12-68. 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika spotkania tematycznego lub wycieczki

Podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail podczas zapisu na wycieczkę jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji wycieczki oraz do kontaktu w celu ewentualnego jej odwołania.

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych  jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt e-mail: tel. 59 8429829.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów / wycieczki, w tym do celów kontaktu z uczestnikami.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

  5. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż do końca roku w któym odbyłą się wycieczka / warsztat.

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w warsztatach / wycieczce.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach / wycieczce.