przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Wiosenne Warsztaty "Naturalne ogrody ostoją chronionych gatunków zwierząt"

          Kolejna edycja Wiosennych Warsztatów Przyrodniczych zorganizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę w Schodnie odbyła się pod hasłem: „Naturalne ogrody ostoją chronionych gatunków zwierząt” . Tegoroczny piknik edukacyjny miał na celu rozpowszechnienie wiedzy o chronionych i rzadkich zwierzętach w Polsce i ich siedliskach oraz wskazanie możliwości czynnej ochrony tych zwierząt w ogrodach. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym tegorocznych warsztatów były Zaborski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina Słupi oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.

          Na powitanie uczniów zaproszono na scenę przyrodników, którzy zajmują się czynną ochroną poszczególnych grup zwierząt, aby opowiedzieli co sprzyja ich zasiedleniu i jak wspomóc zagrożone gatunki we własnym przydomowym zakątku a co im zagraża. Dzieci poznały typy budek dla zwierząt, zalety pomieszkiwania nietoperzy w naszych ogrodach, roli oczek wodnych w zwiększaniu różnorodności gatunkowej zwierząt w ogrodzie, dlaczego kwitnące rośliny rodzime są nie tylko „uśmiechem natury” ale także ważnym pożytkiem dla owadów, dlaczego chwasty powinny wrócić na trawniki, dlaczego bałagan w ogrodzie to raj dla jeży i co niesie ze sobą palenie liści podczas wiosennych porządków.

Po solidnej porcji wiedzy, uczniowie wybrali się w teren, aby poznać siedliska i cechy chronionych zwierząt wokół nas. Po powrocie i drobnym poczęstunku uczniowie mogli wziąć udział w terenowej grze polegającej  na odszukaniu sześciu „oaz życia” znajdujących się w ogrodzie Zielonej Szkoły . Po wykazaniu się wiedzą uczeń otrzymywał w oazie pieczątkę, a po otrzymaniu kompletu  pieczątek, na uczestników czekała zdrapka, z symbolem nagrody – mini – gadżetu. Oazy życia kryły wiele ciekawostek:

Na starszych uczniów czekał także ptasi konkurs, wzorem ptasim uczniowie mieli za zadanie napełnić tubę balonikami z wodą, tak jak w wolu ptaki będą poić swoje niedługo wylęgające się młode, aby dostać się jak najszybciej do hasła. Jednak za każdy balonik, trzeba było wypisać  jeden gatunek ptaka, który przylatuje do Polski na wiosnę. Pełną emocji zabawę zakończyło hasło – trel zięby „Myślisz żem Cię na śliwkach nie widział?”

Dla nauczycieli porcja zadań o roślinach inwazyjnych. Na karcie pracy trzeba było przykleić w odpowiednie miejsce sylwetki i nazwy roślin inwazyjnych i rodzimych.

W Wiosennych Warsztatach Przyrodniczych wzięło udział ponad 430 uczestników ze szkół podstawowych powiatu kościerskiego. Organizacja Wiosennych Warsztatów przyrodniczych jest finansowana przez WFOŚ i GW w Gdańsku.


Copyright © , Schodno 1, 83-425 Dziemiany