Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Galeria

GALERIA

Zaproszenie do udziału w konkursie


 

Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

W okresie wakacyjnym przyroda wokół Zielonej Szkoły jest szczególnie dynamiczna i kolorowa, a warsztaty z edukacji ekologicznej sprawiają ogromną radość. Z aktywnego wypoczynku połączonego z ekoedukacją skorzystały w tym roku wychowankowie siedmiu grup kolonijnych, w większości opiekuńczo - wychowawczych. Chęć udziału w letnich prelekcjach i warsztatach terenowych zgłosiły również grupy seniorów z powiatu kościerskiego. Wychodząc tym oczekiwaniom na przeciw pracownicy Zielonej Szkoły i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przygotowali cykl warsztatów dla Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” i Stowarzyszenia „Kaszubska Nadzieja”. Warsztaty okazały się ciekawą formą spędzania czasu wolnego; połączonego z poznawaniem ciekawych okolic, ciekawostek przyrodniczych na obszarze swojego zamieszkania, a także doskonałą formą wypoczynku psychofizycznego.