przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ferie z przyrodą 2014

Oferta edukacyjna na ferie zimowe została przygotowana zgodnie z sugestiami i we współpracy z okolicznymi szkołami - wzbogaciliśmy ekologicznie odbywające się w szkołach zimowiska, a także zorganizowaliśmy wraz z UM Skarszewy 5 – dniowe zimowisko ekologiczne.    Zadbaliśmy, aby zdobywanie wiedzy przebiegało w aurze pełnej dobrej zabawy i emocji:

1) nie zabrakło form terenowych, gdzie uczniowie poznawali podczas wycieczek cenne miejsca na terenie WPK, ale również nabywali umiejętności orientacji w terenie i bezinwazyjnego korzystania z zasobów przyrody, tak aby móc w przyszłości samodzielnie i bezpiecznie zwiedzać cenne obszary turystyczne.

2) zajęcia w klasach to rozgrywki i zawody między uczestnikami w formie: rebusów, kalambur, układanek, twistera, zabaw ruchowych, doświadczeń eksperymentalnych, podczas których przybliżaliśmy uczniom ciekawostki na temat drzew i ssaków naszych lasów.

    Nie zabrakło też czasu na integrację podczas wspólnie spędzanego czasu wieczornego przy ognisku, na kuligach, czy warsztatach z klimatem – dotyczących tematyki regionalnej.

W feriach z przyrodą brało udział 8 grup dzieci i młodzieży szkolnej, u których kształtowaliśmy postawy wobec ochrony cennych wartości przyrodniczych. 

 


Copyright © , Schodno 1, 83-425 Dziemiany